Examenreglement Taekwondoschool 013 - Taekwondoschool 013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Examenreglement Taekwondoschool 013

Informatie
 
 
Dit examenreglement is opgesteld om te zorgen voor een ideale voorbereiding en omgeving voor het houden van Geupexamens binnen Taekwondoschool 013.
 
 
Examencommissie                 : De examens worden afgenomen door de examencommissie, bestaande uit trainer(s) van Taekwondoschool 013.
 
                                              Eventueel is de commissie aangevuld met leden die door de trainers van Taekwondoschool 013 als waardevol worden gezien
 
                                              in de examencommissie (denk aan hooggegradueerde trainers van andere scholen).
 
Aanwijzingen                        : Op het examen volg je de aanwijzingen van de examencommissie op.
 
Frequentie                             : Er zijn 2 examens per jaar. Medio Mei en December
 
Deelname                             : Voor elk examen ontvang je een email met de aankondiging. Door het invullen van de examenstrook, schrijf je
 
                                              je in voor het examen.
 
TBN                                      : Voor deelname aan de examens is lidmaatschap van de TBN verplicht. Zorg dat je paspoort op orde is en neem het mee.
 
Contributie                            : In geval van achterstallige contributie kun je niet deelnemen aan het examen.
 
Kosten                                  : Deelname aan de examens Euro 15,-  Behaalde banden en slippen en een TBN-diploma worden je door
 
                                              de school ter beschikking gesteld.
 
Materiaal                               : Taekwondoschool 013 stelt een hogo(pantser) en hoofdbeschermer ter beschikking. Verplichte bescherming voor onderdelen
 
                                              verzorg je zelf. Voor sparring is dat kruis-, arm-, hand-,  scheen- en gebitsbeschermer. Voor een breektest dien je zelf
 
                                              te zorgen voor planken van 18mm dik vurenhout. Maximale afmeting is 30 cm x 30cm. Voor jeugd t/m blauwe band geldt
 
                                              een plankdikte van min. 10 mm. Deze dunne planken zijn minimaal 3 weken voorafgaand aan het examen bij de
 
                                               hoofdtrainer te bestellen.
 
Exameneisen                         : De eisen sluiten goed aan bij de eisen van de TBN. De geupexamens bereiden je voor op het danexamen zoals dat door de TBN
 
                                              op districtsniveau wordt afgenomen.
 
                                              Je wordt altijd geacht de eisen van je voorgaande graden bij te houden.
 
Geupgraden                           : We onderscheiden de volgende geupgraden:
 
 
          10: witte band
 
            9: witte band + gele slip
 
            8: gele band
 
            7: gele band + groene slip
 
            6: groene band
 
            5: groene band + blauwe slip
 
            4: blauwe band
 
            3: blauwe band + rode slip
 
            2: rode band
 
            1: rode band + zwarte slip
 
 
Herexamens                        : Mocht je op het examen voor een onderdeel zakken, krijg je een herexamen. Dat herexamen wordt afgenomen in een reguliere
 
                                            training, waarin we samen tot een goede datum komen. Dit omdat de eerstvolgende examens in de regel pas een paar
 
                                            maanden later zullen zijn.
 
Uitslag                                : De examencommissie bepaalt de uitslag van je examen. Dat kunnen ze onderbouwen door middel van de scores die ze je geven
 
                                            op het examenformulier. Mocht je het niet eens zijn met de uitslag, is inzage in de besluitvorming altijd mogelijk. Het laatste
 
                                            woord is echter altijd aan de examencommissie.
 
Onderdelen                         : Het examen bestaat uit vaste onderdelen. Afhankelijk van de graad waar je voor opgaat, zul je examen doen in:
 
      - Kennis Koreaanse benamingen (mondeling of schriftelijk)
 
      - Taegeuk(s)
 
      - Ilbo Taeryon
 
      - Hosinsul
 
      - Breektest
 
      - Sparring
 
 
Geslaagd                              : Je nieuwe graad gaat meteen na het behalen in. Bij opnieuw opstellen neem je je nieuwe plek in.
 
Danexamens                         : Mocht je toe zijn aan het doen van danexamen, zul je dat in overleg met de trainers gaan plannen. Voor 1e en 2e Dan worden
 
                                             er examens afgenomen op districtsniveau. Dat kan tweemaal per jaar, meestal in juni en december. Voor 3e Dan en hoger is
 
                                             er het Nationale Danexamen, ook tweemaal per jaar, ook meestal in juni en december. Er zijn wachttijden. In ieder geval
 
                                             moet er een half jaar zitten tussen het behalen van je 1e Geup en je 1e danexamen. Aanmelden voor danexamens wordt altijd
 
                                             door de hoofdtrainer gedaan. Over je deelname aan danexamens heeft de hoofdtrainer altijd het laatste woord.
 
 
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu