Huishoudelijk reglement Taekwondoschool 013 - Taekwondoschool 013

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Huishoudelijk reglement Taekwondoschool 013

Informatie
Dit reglement is opgesteld om een veilige leeromgeving te scheppen voor iedereen die bij Taekwondoschool 013 traint. Lees het goed door en stel vragen in de training bij onduidelijkheden.
Respect en discipline. Taekwondo heeft respect en discipline hoog in het vaandel staan. Bij Taekwondoschool 013 betekent dit dat je met al je medeleerlingen en je trainers omgaat zoals je graag wil dat ze met jou omgaan. Ook met de zaal en het materiaal ga je zorgvuldig om: je helpt opruimen na een training; je ruimt je eigen spullen altijd achter je op, eventueel afval gooi je in de prullenbak. Voorts handel je altijd vanuit zorgvuldigheid naar elkaar.
Gelijkwaardigheid. Iedereen binnen Taekwondoschool 013 is gelijkwaardig, ongeacht ras, sekse, geloof, cultuur, etc. Er wordt geen enkel onderscheid gemaakt op basis van deze verschillen. Niet iedereen is echter gelijk: trainers hebben meer bevoegdheid dan leden (zie ‘trainers’).
Trainers. Aanwijzingen van de trainers volg je op. Vragen stellen is een belangrijk onderdeel van leren. Het laatste woord is altijd aan de trainers. Zij zullen handelen uit het oogpunt van veiligheid en verantwoordelijkheid.
Lidmaatschap. Met ondertekening van het inschrijfformulier ben je lid van Taekwondoschool 013, met de rechten en plichten die hierbij horen. De trainers behouden het recht om aspirant-leden te weigeren. Hierover zijn ze geen verantwoording behalve naar elkaar verschuldigd.
Opzegging. Opzegging van het lidmaatschap geschiedt door een schriftelijk (email)bericht, tenminste een (1) kalendermaand vóór het aflopen van je contributie. Bij het achterwege blijven van dit bericht, loopt je lidmaatschap en daarmee je contributieplicht door tot je het op de afgesproken wijze beëindigt. Hier is geen discussie over mogelijk. Er kan door de trainers afgeweken worden van de contributieplicht, maar alleen in overleg met de hoofdtrainer. Redenen hiervoor kunnen zijn: langdurige blessures, ziekte of andere overmacht. Dit zal echter altijd in overleg gaan. Het laatste woord hierover is altijd aan de trainers.
Rechten en plichten. Ieder lid is verplicht contributie te betalen, zoals afgesproken bij aanvang van het lidmaatschap. Voldoe je hieraan, ben je welkom op alle activiteiten van Taekwondoschool 013. Het is je eigen verantwoordelijkheid je contributie op tijd te betalen. Bij in gebreke blijven volgt als eerste een gesprek met de hoofdtrainer, waarna eventuele andere maatregelen genomen worden. In het uiterste geval volgt schorsing en/of opzegging van het lidmaatschap. Bij financiële problemen bekijken we graag met je wat de mogelijkheden zijn. Kaart ze aan, blijf er niet mee zitten. Trainers zullen hier altijd zorgvuldig mee omgaan.
Kleding. Iedereen traint in een nette dobok (taekwondopak) en bijbehorende ti (band), met uitzondering van mensen die net komen trainen. Voor de dobok geldt de regel dat je een witte bies draagt als je een geupgraad draagt, en een zwarte bies wanneer je een dangraad draagt.
Verplicht materiaal. Bij de hoofdtrainer is allerlei materiaal te bestellen voor een goed uitgeruste training. Voor heren is het dragen van een tok verplicht, in elke training. In sparringstraining zijn daarnaast arm-, hand-, scheen- en gebitsbeschermer verplicht.
Toernooien. Graag doen we met de school mee aan toernooien. Voor toernooien die de trainers geschikt achten, kun je een uitnodiging krijgen om mee te doen. Het laatste woord over je deelname is altijd aan de trainers. Wederom handelen zij uit oogpunt van persoonlijke veiligheid en verantwoorde deelname.
Examens. We streven ernaar twee maal per jaar examens te organiseren. Zie ook het examenreglement.
TBN. Je bent verplicht lid te worden van de TaekwondoBond Nederland, de overkoepelende bond voor onze sport. Lid worden kan via de trainer. Je bent zelf verantwoordelijk voor je betalingen en evt. opzegging..
Dojangetiquette. In en rond de dojang geldt een aantal regels, waar je je aan houdt:
Je zet je mobiele telefoon op stil.
Persoonlijke eigendommen leg je aan de zijkant van de zaal waar ze niemand in de weg liggen.
Opstellen aan het begin van de training gaat als volgt: de trainers staan voor de groep. De hoogste leerling staat – met het gezicht naar de trainers – rechts vooraan. Van rechts naar links loopt de graad in hoogte af. De volgende rij begint met de graad die dan aan de beurt is. Zo gaat dit door tot iedereen een plek heeft. Bij gelijke graden geldt het anciënniteitsbeginsel, dat wil zeggen dat degene die het langst traint het verst vooraan staat binnen die graad.
Aan het begin en einde van de training groet je de trainers door middel van een korte buiging.
In de dojang wordt niet gegeten en gedronken, behalve wanneer de trainers daar tijd voor inruimen.
Je helpt opruimen.
Je ruimt je rommel achter je op.
Als we ons hier allen aan houden, kunnen we met veel plezier voluit trainen, en daar gaat het om!
Dank voor je medewerking.
 
Copyright 2016. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu